Публикации

ТГТ

на 4 февруари 2019 Международната Фондация за Сътрудничество и Културно Съревнование Гоце Делчев съобщи на министър-председателите на Р. България и Р. Македония, г-н Бойко Борисов и г-н Зоран Заев, своето намерение да основе трансграничен театър ТГТ