Публикации

4 март 1881 г., в Ново село, Щипско, Отоманска Империя е роден Тодор Александров