30 март 2016

11 години от загубата на незабравимия Емил Димитров