Projects

GDFi decided to support the career of the young bariton Thomas Bernardy donating the following video.


Въпросителна 3


Въпросителна 2


Въпросителна 1
По случай световният ден на музиката (2014 г.) "Международна Фондация за Сътрудничество и Културно Съревнование Гоце Делчев" обявява отпечатването на книгата "Диригентски паралели" от акад.проф. Емил Янев.


Една книга за историята и личностите, градили диригентското изкуство в България от XIX век до наши дни.
ISBN 978-619-90223-2-0
Ето и малък привкус от самият автор:
"Вечната мечта на всички ръководители е да имат състав от единомишленици"

"Просперитета на обществото е заложен само в обединените усилия на хората."

Химн на хоровите диригенти:
"Хей ръчички, хей ги две
те ми служат най-добре,
едната бърка другата
а пък двете хорчето"

На 16 юни 2014 г. Международната Фондация за Сътрудничество и Културно Съревнование Гоце Делчев подкрепи филмирането на "Кончерто бароко" в юбилейния концерт на известния композитор Георги Арнаудов. Тук са и видеата от този проект:

Concierto barocco 1

Concierto barocco 2

Concierto barocco 3

Concierto barocco ENCORE

По случай световният ден на книгата (2014 г.) "Международна Фондация за Сътрудничество и Културно Съревнование Гоце Делчев" обявява отпечатването на книгата "Масони днес. Отношение към живота и духа" от известният австрийски журналист, публицист и дългогодишен директор на Австрийското Радио и Телевизия - Александер Гизе.


Една книга, която не е за всеки.


Една книга за дълбок размисъл.


ISBN 978-619-90223-1-3